ما راه حل های موثری در بخش آب ارائه می دهیم

جولای 2019 ، بازدید BIC از وزارت کشاورزی و آبیاری میانمار

در اوایل ماه ژوئیه ، ژنرال شن یک تیم از مهندسان BIC را به دیدار معاون وزیر و مدیر وزارت کشاورزی و آبیاری میانمار هدایت کرد. طرفین برای تقویت بیشتر همکاری در زمینه منابع آب گفتگو کردند. مهندسان ما فن آوری ها و محصولات جدید هیدرولیکی مانند HED ، SED و CSGR را معرفی کردند و از رهبران و مهندسان وزارتخانه برای بازدید از سایت پروژه ما دعوت کردند.

20190905093112_5039

20190905093131_6133

20190905093122_6602

20190905093058_2539

 


زمان ارسال: 17-20-20 مارس